P1                       下一頁 

放心啦-----我正在吃棒棒糖---可不是在抽煙ㄛ

▼ 我是不是古典小姑娘?

小姑娘我外出吹吹風,偶爾披頭散髮一下,也沒關係啦!

 

請繼續看精彩的下一頁